Evaluarea pe parcursul și la finalul clasei pregătitoare

Toate sistemele educaţionale accentuează rolul evaluării ca instrument utilizat pentru monitorizarea progresului individual al elevilor şi orientarea dezvoltării lor. Preocuparea pentru evaluarea formativă poate fi pusă în legătură cu schimbarea generală a accentului de la măsurarea cunoştinţelor către evaluarea performanţelor privite ca abilităţi şi competenţe.

Read More