Control tematic: Monitorizarea unităților de învățământ privind organizarea în condiții optime a activității manageriale

Control tematic: Monitorizarea unităților de învățământ privind organizarea în condiții optime a activității manageriale Obiective: a. Verificarea încheierii situației școlare în anul școlar anterior – completarea documentelor școlare finale după examenele de corigență/diferențe: cataloage, registre matricole, condica de prezență, validarea situației școlare la sfârșitul anului școlar; – modul de evaluare a personalului didactic (acordarea calificativelor). b. Verificarea modului de organizare a activității manageriale pentru anul școlar în curs: – încadrarea cu personal didactic pe discipline (titulari, suplinitori, plata cu ora/cumul); – existența fișei postului pentru toate categoriile de personal, actualizată…

Read More