Controale la cantinele si chioscurile scolare din Vaslui

În paralel cu verificarea condiţiilor de igienă în care vor învăţa elevii, inspectorii DSVSA Vaslui vor verifica şi respectarea cerinţelor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor în unităţi de învăţământ care posedă cantine. De asemenea, se va urmări şi modul de gestionare a programului „Corn şi lapte”, în special depozitarea produselor, şi vor fi verificate chioşcurile din interiorul sau din apropierea unităţilor şcolare. Pentru funcţionarea în condiţii de securitate alimentară, inspectorii DSVSA Vaslui atenţionează responsabilii cantinelor şcolare asupra obligaţiilor care le revin. Astfel, aprovizionarea cu materii prime trebuie făcută numai din…

Mai multe