Precizări referitoare la programele valabile 2012 2013 tehnologii

Precizări referitoare la aplicarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învățământul preuniversitar și la ordinele de ministru în vigoare privind planurile de învățământ și programele școlare pentru anul școlar 2012-2013. Precizările sunt valabile pentru formele de învățământ zi, seral și FR. Precizari programe valabile 2012 20 13

Read More