Sunt cetățean european activ!

Acesta este titlul proiectului cu care echipa Colegiului Tehnic Energetic Craiova se pregăteşte să intre in competiţia naţională Lider European.

Concursul Lider European, dezvoltat de Reprezentanţa Comisiei Europene în România  în parteneriat cu Ministerul Educaţiei Naționale  are rolul de a dezvolta abilităţile elevilor de leadership şi de a le pune în valoare în contextul unor activităţi legate de valorile şi temele europene. Concursul se derulează la nivel național și este deschis tuturor liceelor din România.

Proiectul implementat în cadrul colegiului nostru se încadreaza în domeniul social.

Apreciem că este foarte important să formăm la tineri profilul de cetăţean European activ, implicat in viaţa comunităţii, dar permanent racordat la exingenţele cetăţeniei europene.

Prin activitatea “Biblioteca şcolii, centru de informare şi documentare,” am urmărit dezvoltarea comtentei de comunicarela elevi. Ne-am propus să  combatem violenţa prin lectură şi am realizat un centru de informare şi documentare European, cu materiale informative primite de la Comisia Europenă, prin intermediul Asociaţiei “Mereu pentru Europa”.

O activitate care s-a bucurat de mare succes a fost realizarea turului virtual Parlamentarium. Cu această ocazie, elevii au invăţat in manieră experienţială foarte multe despre istoria Uniunii Europene.

“Schimb de experienţă cu colegii nostri români…veniti din Italia” este titlul unei activităţi in care am invăţat pe viu, foarte multe despre sistemul de invăţământ din Italia, de la elevii reveniti acasă,

Formarea competenţelor antreprenoriale la tineri este una dintre preocupările noastre foarte importante. In seria de activităţi” Be ACTIV in Global Entrepreneurship Week!”, am subliniat importanţa CV-ului si Portofoliului Europass, dar a  Cadrului legal pentru recunoasterea calificarilor profesionale in UE.

In Săptămâna Europeană a Tineretului (SET) 2015, am organizat activitatea “SET-ează-te pe antreprenoriatul de succes”, cu care ne-am inscris pe Portalul European de Tineret.

De Ziua educaţiei nonformale in România (ZEN 2015 ), am organizat cafeneaua publică “De la competenţele cheie ( conform UE) la dezvoltarea abilităţilor de viaţă ale elevilor/tinerilor”. Am dezbătut  modalităţile de implementare reală a abilităţilor de viaţă specific fiecăreia dintre cele opt competenţe –cheie stabilite la nivel de Uniune Europeană.
A fost incă o ocazie de a ne convinge că “ORICINE POATE INVĂŢA ORIUNDE .TOT TIMPUL” şi că   putem si noi să “TRANSFORMĂM ROMÂNIA PRIN INVĂŢARE! conform sloganului Agenţiei Nationale pentru Programe Comunitare in Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale din România.
Prin activităţile realizate , ne-am propus  racordarea permanentă la priorităţile activităţilor mondiale pentru tineri, ca de exemplu Ziua Internaţională a Pacii 21 sept 2015, Ziua Europeană a Limbilor 26 sept 2015, dar si centrarea intregului a program de activităţi pe IMPACTUL si BENEFICIILE pentru comunitatea şcolară şi locală.

Pentru sustenabilitatea proiectului , ne-am gândit déjà la  dezvoltarea competenţelor interculturale prin programul European e-Twinning şi la activităşi pentru celebrarea  Zilei Internaționale a semnării Convenției privitoare la Drepturile Copilului, care are loc pe 20 noiembrie 2015.

Invitatul special în cadrul proiectului a fost Theodor Matican- pe scurt TEO.

TEO este foarte special pentru toţi colegii lui de liceu şi pentru toţi colegii lui de generaţie.

TEO are nenumărate titluri: două medalii de aur la Campionatul Internaţional de Paraciclism de la Belgrad ( 2014) şi  este campion la înot, ciclism şi ski. El a câştigat medalia de bronz la Jocurile Paralimpice de iarnă, din Coreea de Sud, in 2013. TEO este un adevărat ambasador al sportului şi al prieteniei şi un EXEMPLU pentru noi toţi ..

Toate activitatile realizate în proiect vizează formarea celor opt competenţe-cheie, aşa cum sunt ele formulate de Comisia Europenă.

Profesor coordonator  Lulache Mariana, Colegiul Tehnic Energetic Craiova