Sugestii de teme pentru ședințele cu părinții

Temele vizează informarea psihopedagogică a părinţilor elevilor, pe categorii de vârstă:

I. Gimnaziu

– Particularităţile psihofizice ale elevilor din gimnaziu;
– Căldura familiei – garanţia stabilităţii emoţionale a copilului;
– Metode de cunoaştere a preadolescentului;
– Rolul familiei în formarea unei atitudini civilizate a elevilor;
– Implicarea familiei în orientarea şcolară şi profesională a elevului din clasa a VEI-a;
– Rolul mijloacelor mass-media în dezvoltarea psihică a elevului;
– Exerciţii de dezvoltare a memoriei;
– Tulburări de comportament la preadolescenţi;
– Relaţiile fete-băieţi în gimnaziu;
– Alegerea prietenilor;
– Dependenţa de nicotină;
– Complexele de inferioritate la preadolescent;
– Cunoaşterea aptitudinilor preadolescenţilor;
– Timpul liber al preadolescentului;
– Metode şi procedee de educaţie utilizate în familie;
– Atitudini greşite ale părinţilor în relaţia cu preadolescentul;
– Timiditatea la preadolescenţi;
– Banii de buzunar ai preadolescentului.

II. Liceu

– Particularităţile dezvoltării personalităţii adolescentului;
– Particularităţi ale lumii contemporane şi influenţa lor asupra tinerilor;
– Pregătirea adolescenţilor pentru viaţa de familie;
– Ce este temperamentul şi cum trebuie să ţinem seama de el în activitatea educativă?
– Ce este caracterul şi cum se formează el în familie?
– Rolul familiei în orientarea şcolară şi profesională a adolescenţilor;
– Factori implicaţi în agresivitatea adolescenţilor;
– Comunicarea şi conflictul între generaţii;
– Adolescentul şi timpul său liber;
– Atitudini ale părinţilor în relaţia cu adolescenţii;
– Evenimente familiale stresante; educaţia sexuală la adolescenţi;
– Regimul de muncă al adolescentului;
– Nicotină şi alcoolul;
– Prietenia la vârsta adolescenţei; insuccesul şcolar;
– Convieţuirea între generaţii – mod de viaţă românesc;
– Şcoala şi familia – concurenţă sau complementaritate;
– Influenţa anturajului asupra adolescenţilor;
– Aptitudini şi metode de depistare a lor;
– Stimularea adolescentului în vederea implicării în sarcinile şcolare.