Structura raportului de analiza

1.     ACTIVITATEA MANAGERIALĂ

1.1.   Realizarea documentelor de proiectare managerială: baza conceptuală, acţiuni prioritare propuse, motivarea acestora prin diagnoza activităţii anterioare.
1.2.   Analiza activităţii desfăşurate de conducerea unităţii
1.2.1.      Organizarea compartimentelor, consiliilor, comisiilor
1.2.2.      Repartizarea responsabilităţilor
1.2.3.      Organizarea timpului
1.2.4.     Monitorizarea întregii activităţi: modalităţi, eficienţă, identificarea disfuncţiilor anterioare
1.3.   Autoevaluarea activităţii manageriale. Identificarea punctelor tari şi a punctelor slabe în activitatea de conducere. Asigurarea transparenţei şi a participării cadrelor şi părinţilor la actul decizional.
1.4.   Activitate de (auto)formare managerială
1.5.   Plan de dezvoltare personală ca manager

2.     RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE

2.1.   Baza materială: Pentru fiecare din următoarele capitole, după caz, se va trece situaţia statistică, numeric sau procentual, stare, funcţionalitate, eforturi pentru îmbunătăţirea situaţiei / stării, disfuncţii, cauze.
2.1.1.      Spaţii pentru învăţământ
2.1.2.      Biblioteca (inclusiv asigurarea manualelor şcolare pentru elevi)
2.1.3.      Ateliere şcolare / unităţi de microproducţie
2.1.4.      Internat
2.1.5.      Cantină
2.1.6.      Baza sportivă
2.1.7.      Ferma didactică
2.1.8.      Terenuri agricole
2.1.9.      Alte spaţii
2.1.10.  Spaţii folosite pentru practica în producţie a elevilor (pentru grupurile şcolare): nominalizarea acestora
2.2.   Resurse financiare
2.2.1.      Identificarea necesarului, pe capitole, conform proiectării bugetului anual
2.2.2.      Identificarea resurselor, inclusiv extrabugetare
2.2.3.      Analiza utilizării acestora. Motivaţie, eficienţă

3.     RESURSE UMANE

3.1.   Personal didactic
3.1.1.      Încadrarea cu personal didactic. Statistic, pe niveluri de învăţământ, niveluri de pregătire, grade didactice, comparativ cu anul şcolar trecut / semestrul trecut /acelaşi semestru din anul şcolar trecut. Dificultăţi, cauze, modalităţi de rezolvare
3.1.2.      Activitatea consiliilor, comisiilor. Proiectare, analiză, eficienţă
3.1.3.      Activitatea de (auto)perfecţionare a cadrelor didactice
3.2.   Elevi
3.2.1.      Identificarea şi analiza tendinţelor demografice din circumscripţia şcolară / zonă
3.2.2.      Şcolarizarea şi frecvenţa. Statistic, pe niveluri / clase, comparativ cu anul şcolar trecut / semestrul trecut /acelaşi semestru din anul şcolar trecut
3.2.3.      Cauze ale absenteismului. Statistic, pe niveluri / clase, comparativ cu anul şcolar trecut / semestrul trecut /acelaşi semestru din anul şcolar trecut
3.2.4.      Abandonul şcolar. Statistic, pe niveluri / clase, comparativ cu anul şcolar trecut / semestrul trecut /acelaşi semestru din anul şcolar trecut. Cauze. Modalităţi de înlăturare
3.2.5.      Rezultate la învăţătură. Statistic, pe niveluri / clase, comparativ cu anul şcolar trecut / semestrul trecut /acelaşi semestru din anul şcolar trecut
3.2.6.      Corigenţe. Statistic, pe niveluri / clase, comparativ cu anul şcolar trecut / semestrul trecut /acelaşi semestru din anul şcolar trecut. Analiză, cauze, măsuri de eliminare
3.2.7.      Rezultatele obţinute la concursuri şi olimpiade şcolare
3.2.8.      Rezultatele obţinute de elevi la testele naţionale şi / sau bacalaureat. Statistic şi comparativ cu anul şcolar trecut
3.2.9.      Inserţia şcolară / socială a elevilor după absolvire. Statistic
3.3.   Încadrarea cu personal didactic auxiliar
3.4.   Încadrarea cu personal nedidactic

4.     DESFĂŞURAREA PROCESULUI INSTRUCTIV – EDUCATIV

4.1.   Calitatea proiectării didactice. Analiză pe discipline
4.2.   Concordanţa dintre curriculum-ul naţional şi oferta educaţională a unităţii
4.3.   Prezentarea opţionalelor / pachetelor de opţionale. Statistic, nominal pe ani de studiu. Motivaţie, eficienţă. Modalităţi de promovare a ofertei educaţionale.
4.4.   Calitatea predării. Analiză pe discipline
4.5.   Calitatea în producţie. Eficienţă
4.6.   Program de pregătire cu elevii capabili de performanţă. Calitate, desfăşurare, eficienţă
4.7.   Program de pregătire suplimentară. Calitate, desfăşurare, eficienţă
4.8.   Activitatea educativă. Calitate, eficienţă
4.9.   Activitatea extracurriculară. Motivaţie, calitate, eficienţă

5.     PARTENERIAT EDUCAŢIONAL

5.1.   Colaborarea cu părinţii. Implicarea în viaţa şcolii. Modalităţi, eficienţă
5.2.   Colaborarea cu Consiliul Local. Încheierea contractelor – cadru de colaborare. Predare patrimoniului.
5.3.   Colaborarea cu alte instituţii de învăţământ, cultură, sport
5.4.   Colaborarea cu organizaţii, fundaţii
5.5.   Colaborarea cu sindicatele
5.6.   Programe / proiecte de integrare europeană. Prezentare, eficienţă

6.     ACTIVITATEA PERSONALULUI DIDACTIC AUXILIAR. CALITATE, EFICIENŢĂ

6.1.   Secretară
6.2.   Bibliotecară
6.3.   Laborant
6.4.   Informatician
6.5.   Pedagog şcolar / Instructor animator / Corepetitor

7.     ACTIVITATEA PERSONALULUI NEDIDACTIC. CALITATE, EFICIENŢĂ

7.1.   Contabilitate
7.2.   Personal întreţinere şi îngrijire

8.     CONCLUZII

9.     PROPUNERI CĂTRE INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN

Articole asemănătoare

Lasă un răspuns

Acest site foloseste cookie-uri. Prin continuarea navigarii pe site sunteti de acord cu modul de utilizare a acestor informatii si cu politica de utilizare a cookie-urilor. Info

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close