Structura portofoliului Comisiei pentru perfecționare/formare continuă

1. Decizia de constituire a Comisiei pentru perfecţionare/formare continuă la nivelul unităţii de învăţământ;

2. Fişa de atribuţii ale responsabilului comisiei de perfecţionare/formare continuă;

3. Responsabilităţile membrilor comisiei;

4. Acte normative sau extrase din cadrul acestora cuprinzând prevederile legislative care reglementează activitatea de perfecţionare/formare continuă a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar;

5. Materiale informative transmise de ISJ prin postare pe site sau în cadrul instruirilor organizate pe problematica perfecţionării/formării continue a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar;

6. Plan managerial anual al comisiei ( va fi elaborat în corelaţie cu obiectivele referitoare la activitatea de perfecţionare/formare continuă stabilite prin Planul managerial anual al unităţii de învăţământ);

7. Plan operaţional al desfăşurării activităţii de perfecţionare/formare continuă la nivelul unităţii de învăţământ;

8. Fişe individuale de formare continuă (actualizate anual) pentru fiecare cadru didactic încadrat;

9. Baza de date privind perfecţionarea/formarea continuă a cadrelor didactice din unitatea de învăţământ în ultimii 5 ani;

10. Chestionare, ghiduri de interviu etc. pentru identificarea nevoilor de perfecţionare /formare continuă ale cadrelor didactice din unitatea de învăţământ, însoţite de prelucrări ale acestora şi concluzii rezultate în urma analizei informaţiilor oferite de aceste instrumente; planuri de dezvoltare personală elaborate de cadrele didactice;

11. Lista personalului didactic propus pentru perfecţionarea periodică o dată la 5 ani ( stabilită în urma analizei activităţii de perfecţionare/formare continuă a fiecărui cadru didactic din şcoală şi studierii reglementărilor legislative privind perfecţionarea periodică o dată la 5 ani);

12. Tabel nominal cuprinzând cadrele didactice încadrate în unitatea de învăţământ cu menţionarea următoarelor informaţii: statului cadrului didactic în şcoală (titular, detaşat, suplinitor calificat, suplinitor necalificat); încadrarea( funcţia, denumire catedră/post, componenţa catedrei, gradul didactic- atentie, definitivatul nu se consideră grad didactic); vechime în învăţământ; vechime efectivă la catedră de la încadrarea cu statut de cadru didactic calificat;

13. Tabel nominal cuprinzând cadrele didactice înscrise la grade didactice( nume şi prenume -cu menţionarea numelui avut înainte de căsătorie- unde este cazul, gradul didactic la care este înscris, specializarea la care solicită susţinerea examenului, seria în care este înscris, centrul de perfecţionare unde va susţine examenul, observaţii (se vor face menţiuni referitoare la cadrele didactice care au amânat examenul şi seria în care vor finaliza examenul după amânare);

14. Tabel nominal cuprinzând cadrele didactice înscrise la definitivat (nume şi prenume conform cărţii de identitate, componenţa catedrei, statutul cadrului didactic (titular, suplinitor calificat, suplinitor necalificat), vechimea efectivă la catedră de la încadrarea în învăţământ cu statut de cadru didactic calificat, sesiuni anterioare în care a mai susţinut examenul şi a fost declarat nepromovat;

15. Informări privind activitatea de perfecţionare/formare continuă din şcoală prezentate în cadrul CP sau CA;

16. Raport de activitate semestrial şi anual privind activitatea de perfecţionare/formare continuă desfăşurată de comisie la nivelul şcolii;

17. Procese verbale de la activităţile comisiei.

Articole asemănătoare

Lasă un răspuns

Acest site foloseste cookie-uri. Prin continuarea navigarii pe site sunteti de acord cu modul de utilizare a acestor informatii si cu politica de utilizare a cookie-urilor. Info

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close