Statul personal de serviciu

Continut orientativ

1.    Documente privind starea civilă (certificat de căsătorie, buletin/carnet de identitate, certificat de naştere, livret de familie, certificate de naştere ale copiilor – xerocopii)
2.    Curriculum Vitae (actualizat anual)
3.    Evoluţia profesională (grade didactice, cursuri de formare – xerocopii)
4.    Diplome de studii ale şcolilor absolvite (xerocopii)
5.    Evaluări periodice
6.    Contractul individual de muncă
7.    Decizii de numire emise de M.Ed.C., I.S.J.
8.    Raport de autoevaluare (periodic)
9.    Decizii de salarizare emise de unitatea în care funcţionează
10.    Aprobările concediilor: fără salariu, îngrijire copil etc.
11.    Documente privind controlul medical (periodic)