Set de indicatori statistici – Invatarea pe parcursul intregii vieti

Set de indicatori statistici pentru monitorizarea, analiza şi prognoza activităţilor de învăţare pe parcursul întregii vieţi – Document de lucru

Importanţa tot mai accentuată acordată în ultimele decenii învăţării pe parcursul întregii vieţi a determinat deja schimbări majore de regândire a sistemelor de educaţie din Europa şi din lume. Centrarea sistemelor de educaţie şi formare pe rezultatele învăţării, abordarea proceselor de învăţare din perspectiva dezvoltării de competenţe şi implementarea sistemelor de credite transferabile reprezintă doar câteva dintre noile abordări în favoarea principiului educaţiei permanente. De asemenea, participarea la educaţia permanentă este considerată din ce în ce mai importantă în procesele de incluziune economică, profesională şi socială, ca un garant al stării de bine al fiecărui individ în parte.

Noua Lege a Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 dedică un capitol special educaţiei permanente (Titlul V, Capitolul I şi II, Art. 335 – 359) şi declară învăţarea pe parcursul întregii vieţi ca un principiu de organizare a întregului sistem de educaţie din România.

În contextul acestor schimbări de perspectivă, un sistem relevant şi coerent de monitorizare, analiză şi prognoză a activităţilor de învăţare pe parcursul întregii vieţi devine imperios pentru a măsura şi a estima progresele înregistrate, dar şi pentru a imagina măsuri de corecţie şi de îmbunătăţire pe baze reale de cercetare (Art. 359).

………………

Descarca documentul:

proiect_metodologie_set_indicatori_LLL