Selecția pentru participarea la Seminarul de formare pe problematica Holocaustului

In urma invitatiei Institutului Yad Vashem (Ierusalim), in perioada 16-23 august 2015, un grup format din 15 profesori (14 cursanti si un traducator pentru limba engleza) va participa la un seminar de formare pe problematica Holocaustului, actiune cuprinsa in Memorandumul incheiat intre Institutul Yad Vashem si Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice. Cheltuielile de cazare, masa si transport intern vor fi suportate de catre Institutul Yad Vashem, iar cele privind asigurarea medicala, diurna si transportul international de catre M.E.C.S.

Pentru a participa la acest seminar, cei interesati trebuie sa inainteze catre D.G.E.I.T.P.V., in atentia domnului inspector general, profesor dr. Doru Dumitrescu, pana in data de 31 martie 2015, ora 16.30, urmatoarele documente: Curriculum Vitae, un document care sa ateste absolvirea, in tara, a unui curs de formare pe problematica Holocaustului, documente care sa ateste participarea la actiuni dedicate comemorarii Holocaustului si a altor actiuni avand acelasi scop, motivatia participarii la aceasta formare, precum si o recomandare din partea inspectorului scolar de istorie, din inspectoratele scolare. Informatiile cerute vor fi trimise fie prin fax la numarul 021/313.55.47, fie scanate, pe email, la adresa d.dumitrescu2010@gmail.com. Solicitam ca in Curriculum Vitae candidatii sa insereze, alaturi de datele personale (data, locul nasterii si adresa domiciliului asa cum sunt inscrise in actele de identitate, cod postal) si coordonatele la care acestia pot fi contactati (telefon mobil/fix, adresa de e-mail), numarul, seria si data eliberarii pasaportului si a cartii de identitate si CNP-ul, precum si adresa postala, telefonul si codul postal ale unitatii de invatamant unde sunt incadrati. De asemenea, cei care vor dori sa participe vor trebui sa verifice valabilitatea pasapoartelor conform legii.

Nu pot participa la acest seminar cadrele didactice care au urmat, la propunerea M.E.C.S., cursuri de formare, in strainatate, pe aceasta problematica.

Pentru alte informatii, candidatii se pot adresa inspectorului general pentru disciplina istorie din Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice, profesor dr. Doru Dumitrescu, la numarul de telefon 0722.35.31.72.