Sarcinile elevului de serviciu pe scoala

1.    se prezintă la cursuri cu 10 minute înainte de începerea acestora
2.    înlesneşte comunicarea profesor-elev, profesor-părinte în timpul pauzelor
3.    sună la începutul şi sfârşitul fiecărei ore de curs, conform programului stabilit
4.    îndeplineşte alte sarcini stabilite de profesorii de serviciu
5.    legitimează persoanele străine şi consemnează datele acestora în registrul de evidenţă şi nu permit accesul acestora decât în timpul pauzei
6.    exercită sarcini trasate de profesorii de serviciu şi conducerea şcolii
7.    întocmeşte procesul-verbal de predare-primire a serviciului
8.    în cazul unor evenimente deosebite anunţă profesorul de serviciu şi conducerea şcolii
La sfârşitul programului elevii de serviciu controlează curăţenia claselor, în prezenţa profesorului de la ultima oră de curs sau, după caz, a profesorului de serviciu. Claselor lăsate în dezordine la încheierea programului zilnic nu li se vor asigura serviciile de întreţinere din partea personalului şcolii. După terminarea programului, elevii vor ieşi din clasă sub supravegherea profesorului.
Elevii care nu îşi îndeplinesc sarcinile vor fi sancţionaţi prin scăderea unui punct la purtare.