Sarcinile elevului de serviciu pe clasa

1.    se prezintă la cursuri cu 10 minute înainte de începerea acestora şi părăsesc ultimii sala de clasă, după ce controlează închiderea ferestrelor, evacuarea gunoiului şi predau la cancelarie obiectele uitate de elevi în sala de clasă;
2.    asigură creta şi ştergerea tablei în timpul pauzei;
3.    asigură păstrarea curăţeniei în timpul programului atenţionând elevii care produc dezordine;
4.    goleşte coşul la pauza mare şi la sfârşitul programului şi de câte ori este cazul;
5.    verifică prezenţa la ore a colegilor de clasă şi comunică profesorilor numele elevilor absenţi;
6.    în timpul pauzei şi a orelor care se desfăşoară în afara sălii de clasă, elevii de serviciu rămân în clasă şi supraveghează bunurile colegilor. Bunurile de valoare nu se lasă în sala de clasă.