Săptămâna educației globale – 2014

GEW_en-1Programul ”Săptămâna educației globale” va avea loc în perioada 17-21 noiembrie 2014, tema de anul acesta fiind ”Securitatea alimentației”.

Consiliul Europei, prin organismul său specializat – Centrul Nord-Sud, a iniţiat, la Strasbourg, în 1999, prima ediţie a Săptămânii Educaţiei Globale, promovând în statele membre activităţi şcolare dedicate reducerii sărăciei şi excluderii sociale. Ulterior, având în vedere mesajele pozitive primite, a invitat statele Consiliului Europei să participe anual la Săptămâna Educaţiei Globale, ajunsă, în acest an, la cea de-a XI-a ediţie.

Săptămâna Educaţiei Globale încurajează copiii, tinerii şi profesorii să iniţieze activităţi educaţionale în domeniul cetăţeniei globale prin dezbaterea unor teme ca: diversitatea şi inegalitatea, atât la nivel local, cât şi mondial, având la bază principalele teme ale cetăţeniei globale, conştientizarea rolului de cetăţeni ai globului, respectarea diversităţii şi a comunicării interculturale, dorinţa de a face ca lumea să devină un loc mai echitabil şi mai durabil, responsabilitatea propriilor acţiuni.

Săptămâna Educaţiei Globale încurajează preşcolarii, elevii, liceenii şi cadrele didactice să iniţieze activităţi educative în domeniul alimentaţiei sănătoase, reflectând asupra abordării tematicii propuse: responsabilitatea socială (sărăcia, zone dezavantajate), alimentaţia raţională, apa şi hrana sănătoasă, calitatea produselor alimentare, risipa alimentelor, conservarea hranei, protecţia consumatorului, foametea şi malnutriţia, criza globală a hranei, responsabilitatea ecologică.

Tipuri de acțiuni recomandate:

– proiecte desfășurate în parteneriat cu diverse instituții, ONG-uri

– dezbateri, seminarii, simpozioane

– prezentări de materiale promoționale, filme de scurt metraj

– activități de educație nonformală care promovează metodele interactive (workshop-uri, arte participative – teatru, forum, arte vizuale, fotografii etc.)

– diseminarea de ”bune practici”