Proiect regulament Registrul national al performantei sportive

Proiect de regulament privind constituirea registrului naţional al performanţei sportive

Art. 1. – (1) „Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ cu program sportiv suplimentar” este elaborat în conformitate cu prevederile Legii nr.1/2011, Legea educaţiei naţionale, Art.42, alin.(12).

(2) Regulamentul privind constituirea „Registrului naţional al performanţei sportive” stabileşte instrucțiunile de întocmire şi completare a acestui registru, înregistrările care se efectuează, precum şi orice alte elemente în legătură cu acesta.

Art. 2. – Regulamentul privind constituirea „Registrului naţional al performanţei sportive” cuprinde norme referitoare la înscrierea şi evidenţa elevilor sportivi din grupele/clasele de performanţă din unităţile de învăţământ în care este organizat învăţământ cu program sportiv integrat şi suplimentar, precum și evidența studenților sportivi din cadrul cluburilor sportive studențești aflate în subordinea directă a Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului.

Art. 3. – Respectarea prezentului regulament este obligatorie pentru personalul de conducere, îndrumare şi control din Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, pentru Federaţia Sportului Şcolar şi Universitar, pentru inspectoratele şcolare judeţene şi al municipiului Bucureşti, pentru conducerile unităților de învățământ cu program sportiv integrat și/sau suplimentar, pentru personalul didactic de predare şi instruire practică de la grupele/clasele de performanţă, pentru elevii sportivi care sunt cuprinşi în aceste grupe/clase dar şi pentru părinţii acestora, pentru conducerile cluburilor sportive studențești, pentru personalul de specialitate de la grupele de performanță din cluburile sportive studențești, precum și pentru studenții sportivi de la aceste grupe.

………………….

Descarca documentul:

proiect_regulament_constituire_registru_national_performanta_sportiva