Proiect regulament program sportiv suplimentar

Proiect de regulament privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de învăţământ cu program sportiv suplimentar

Art. 1. (1) „Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ cu program sportiv suplimentar” este elaborat în baza Legii nr.1/2011, Legea educaţiei naţionale, în conformitate cu prevederile art.42, alin.(6).

(2) „Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ cu program sportiv suplimentar” cuprinde norme referitoare  la organizarea şi funcţionarea unităţilor de învăţământ în care este organizat învăţământ cu program sportiv suplimentar şi completează Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar.

Art. 2. Respectarea prezentului regulament este obligatorie pentru personalul de conducere, îndrumare şi control din Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, din inspectoratele şcolare judeţene şi al municipiului Bucureşti, denumite în continuare inspectorate şcolare, pentru personalul de conducere, îndrumare, control, didactic de predare şi instruire practică, didactic auxiliar, nedidactic, pentru elevii şi părinţii care vin în contact cu unitatea de învăţământ.

Art. 3. Învăţământul cu program sportiv suplimentar se organizează pentru copiii şi elevii cu aptitudini într-o disciplină sportivă, având ca scop obţinerea performanţelor sportive.

Art. 4. Unităţile de învăţământ cu program sportiv suplimentar sunt:

a)    cluburi sportive şcolare independente

b)   cluburi sportive şcolare/secţii de club sportiv şcolar în cadrul altor unităţi de învăţământ.

Art. 5. Unităţile de învăţământ în care este organizat învăţământul cu program sportiv suplimentar funcţionează în baza legislaţiei generale şi specifice, a actelor normative elaborate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, a prezentului regulament, a deciziilor inspectoratelor şcolare şi a regulamentului intern al fiecărei unităţi de învăţământ.

………………..

Descarca documentul:

proiect_regulament_program_sportiv_suplimentar