Proiect regulament invatamant preuniversitar de arta

Proiect de regulament privind organizarea şi funcţionarea învăţământului preuniversitar de artă

Art. 1. Prezentul regulament conţine prevederi privind organizarea şi funcţionarea învăţământului preuniversitar de artă, în conformitate cu Constituţia României, cu Legea Educației Naţionale nr. 1/4.01.2011 şi cu actele normative elaborate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului și Sportului şi de alte ministere.

Art. 2.  Respectarea regulamentului de organizare şi funcţionare a învăţământului preuniversitar de artă este obligatorie pentru personalul de conducere, îndrumare şi control, personalul didactic, didactic auxiliar, nedidactic, precum şi pentru elevii şi părinţii care vin în contact cu unitatea de învăţământ preuniversitar în care se organizează învăţământ de artă.

Art. 3. Organizarea şi funcţionarea unităților de învăţământ preuniversitar de artă se stabilesc de cãtre autoritãțile administrației publice locale cu avizul conform  al inspectoratelor școlare, potrivit legii.

Art. 4.   În învăţământul preuniversitar de artă:

a) şcolarizarea se realizează, de regulă, începând cu învăţământul gimnazial, în conformitate cu Art. 42(3) din Legea Educației Naţionale nr. 1/2011. Prin excepţie, studiul instrumentelor, pentru specializarea muzică, începe în ciclul primar iar studiul coregrafiei începe cu clasa a IV-a;

b) admiterea se face prin teste de aptitudini specifice,  în învățământul obligatoriu și în conformitate cu art. 76 din Legea Educației Naţionale nr. 1/4.01.2011 pentru învățământul liceal;

c) planurile-cadru de învăţământ sunt adaptate profilului artistic/specializării;

d) studiul disciplinelor de specialitate se realizează pe clase, pe grupe sau individual;

e) programele şcolare pentru disciplinele prevăzute în planul-cadru care asigură educaţia artistică specializată/specializarea, respectă standardele educaţionale şi profesionale stabilite pentru profilul artistic, respectiv pentru specializările artistice corespunzătoare.

…………………

Descarca documentul:

proiect_regulament_invatamant_arta