Proiect regulament invatamant alternativ

Proiect de regulament de organizare şi funcţionare a învăţământului alternativ preuniversitar de stat şi particular din România

Art.1. – Alternativele educaţionale se organizează şi funcţionează conform Regulamentului învăţământului alternativ preuniversitar de stat şi particular, numit în continuare Regulament, elaborat conform prevederilor art. 59, alineat (1), din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011.

Art.2.Prezentul regulament stabileşte locul şi rolul alternativelor educaţionale în sistemul de învăţământ din România, defineşte cadrul juridic şi instituţional necesar promovării şi dezvoltării pluralismului educaţional românesc.

Art.3.   – (1) În învăţământul preuniversitar sunt recunoscute, la data adoptării prezentului regulament, următoarele alternative educaţionale: Freinet, Montessori, Pedagogia Curativă, Planul Jena, Step by Step, Waldorf.

(2) În condiţiile legii, cu respectarea prevederilor prezentului regulament, se pot organiza şi pot funcţiona alternative educaţionale, altele decât cele menţionate la alin. (1).

(3) Alternativele educaționale autorizate/acreditate se integrează în sistemul naţional de învăţământ şi îşi desfăşoară activitatea în baza unor regulamente proprii, avizate de Comisia Naţională pentru Alternative Educaţionale (C.N.A.E.) şi aprobate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (M.E.C.T.S.).

(4) Oferta educaţională a alternativelor educaționale respectă cerinţele de tratare diferenţiată a copiilor şi tinerilor. Pluralismul educaţional promovează libertatea de opţiune a beneficiarilor primari şi secundari ai educaţiei.

(5) M.E.C.T.S. susţine extinderea şi integrarea învăţământului alternativ preuniversitar de stat şi particular în sistemul naţional de învăţământ, cu respectarea autonomiei organizatorice şi funcţionale a acestuia, în conformitate cu specificul fiecărei alternative educaționale.

Art.4.Alternativele educaţionale pot fi organizate în învăţământul preuniversitar ca unităţi/ structuri/ clase/ grupe de învăţământ alternativ de stat sau particular.

Art.5.Alternativele educaţionale recunosc și respectă principiile care guvernează învăţământul preuniversitar, aşa cum sunt ele formulate la art. 3 din Legea educaţiei naţionale.

………………….

Descarca documentul:

proiect_regulament_invatamant_alternativ