Proiect regulament colegii de disciplina

Proiect de regulament privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Colegiului Central de Disciplină al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi ale colegiilor de disciplină de pe lângă inspectoratele şcolare judeţene

ART. 1

Prezentul regulament este elaborat în temeiul prevederilor art. 280 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011.

ART. 2

Colegiul Central de Disciplină al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi colegiile de disciplină de pe lângă inspectoratele şcolare se organizează şi funcţionează în conformitate cu prezentul regulament.

ART. 3

(1) Personalul de conducere, de îndrumare şi de control din inspectoratele şcolare şi din Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, care a fost sancţionat conform cu prevederile art.280 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, are dreptul de a contesta, în termen de 15 zile de la comunicare, decizia respectivă la Colegiul Central de Disciplină al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, în conformitate cu prevederile art.280 alin. (8) din Legea  educaţiei naţionale nr. 1/2011.

(2) Personalul didactic de predare şi de pregătire/instruire practică, personalul didactic auxiliar, precum şi cel de conducere, de îndrumare şi control încadrate în unităţile de învăţământ, sancţionat în conformitate cu prevederile art. 280 alin (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 are dreptul de a contesta decizia de sancţionare, în termen de 15 zile de la comunicare, la colegiile de disciplină de pe lângă inspectoratele şcolare, conform art. 280 alin. (8) Legea  educaţiei naţionale nr. 1/2011.

ART. 4

Colegiul Central de Disciplină al Ministerului Educaţiei, Cercetării Tineretului şi Sportului şi colegiile de disciplină de pe lângă  inspectoratele  şcolare sunt organe administrativ-jurisdicţionale.

……………

Descarca documentul:

proiect_regulament_colegii_disciplina