Proiect OM documente scolare in limba romana

Proiect de Ordin de Ministru privind documentele şcolare şi universitare oficiale care se întocmesc numai în limba română

Art.1 – (1) În sistemul național de învățământ, documentele școlare și universitare oficiale, nominalizate prin prezentul ordin, se întocmesc numai în limba română.

(2) În sistemul național de învățământ preuniversitar se emit, începând cu anul școlar 2011-2012, următoarele documente școlare oficiale întocmite numai în limba română :

a)      registrul matricol;

b)      catalogul clasei;

c)       cataloagele pentru examenele de finalizare a studiilor;

d)      cataloagele pentru examenele de corigențe și diferențe;

e)      portofoliul educațional al elevului;

f)       portofoliul personal pentru educație permanentă;

g)      suplimentul descriptiv;

h)      foaia matricolă, care se eliberează numai la cerere;

i)        adeverința de studiu/adeverința de absolvire;

j)        registrul unic de evidență a formularelor actelor de studii.

………………..

Descarca documentul:

proiect_om_documente_scolare_oficiale_limba_romana