Proiect Multilateral Comenius – CN “Constantin Carabella”

PROIECT DE PARTENERIAT MULTILATERAL COMENIUS “The Healthy Young People of Today Are The Future of Europe Tomorrow” – HYPTEUT, 2012-2014, COLEGIUL NAȚIONAL “CONSTANTIN CARABELLA” Târgoviște

 Schimbările în sistemul modern de viață, de alimentație (alimentație necorespunzătoare, regimul alimentar hipercaloric şi/sau hiperglucidic, creșterea consumului de alimente procesate și fast food), scăderea interesului tinerei generații pentru activitățile fizice, pentru practicarea unor sporturi de întreținere, în favoarea televizorului și a computerului, consumul excesiv de băuturi  carbogazoase în defavoarea apei , consumul de snacks-uri în timpul vizionării la TV sau utilizării Internetului, sedentarismul, fac ca Europa să se  confrunte cu  o problemă extrem de gravă – o epidemie a obezității, condiție esențială în dezvoltarea unor maladii viitoare grave: diabet, cancer, boli cardiace.

Toate aceste idei au reunit școli din nouă țări europene: România, Germania, Italia, Letonia, Polonia, Grecia, Portugalia, Spania și Lituania, pentru a colabora prin activități comune, în cadrul proiectului de parteneriat multilateral Comenius, la diminuarea acestei probleme existente la nivel mondial. Proiectul este coordonat la nivelul parteneriatului de COLEGIUL NAȚIONAL “CONSTANTIN CARABELLA” din Târgoviște.

Proiectul intenţionează să-i avertizeze  pe elevii noştri în legatură cu efectele dezastruoase  ale adoptării unui stil de viață haotic, dezechilibrat și nesănătos, să-i împiedice să-şi ruineze  sănătatea și implicit viaţa socială şi viitorul. Proiectul promovează principiile unui stil de viață sănătos (alimentație  corectă, igiena alimentației, mișcare în aer liber, activități sportive și de agrement). Activităţile pe care le-am propus: activități de timp liber, dar și integrate în curriculum, vor  capta atenţia elevilor și îi vor determina să manifeste o atitudine responsabilă față de sănătatea personală și să acționeze în sensul păstrării acesteia.

Campaniile de informare cu privire la o alimentație  corespunzătoare, la efectele negative ale consumului de droguri, efectele nocive  ale  unor emisiuni TV/Internet/stres  asupra psihicului uman, intâlnirile interactive  elevi – profesori – reprezentanţi ai comunităţii, activitățile de timp liber vor determina elevii să adopte un comportament responsabil  față de protecția propriei vieți, iar pe părinţi să adopte  alături de proprii copii un stil de viață sănătos. Produsele intermediare si finale: postere, desene, fluturași,  calendare, broșuri, ppt-uri, eseuri, expoziţii, etc. vor fi diseminate prin intermediul site-ului proiectului, devenind utile la nivelul întregii comunităţi, deoarece cu toţii vom putea beneficia de ele.

Obiectivele  proiectului de parteneriat sunt:

1. Promovarea în rândul comunităţii şcolare a unui stil de viaţă sănătos şi a principiilor unei alimentaţii sănătoase

2. Conştientizarea importanţei unei alimentaţii sănătoase şi a sportului pentru menţinerea sănătăţii

3. Identificarea riscurilor pe care le presupune consumul de alcool (tutun, alte droguri) şi a impactului negativ al acestuia asupra formării propriei personalităţi

4. Conştientizarea efectelor unor emisiuni TV şi  a internetului asupra psihicului uman

5. Formarea unei atitudini pozitive şi  responsabile faţă de propria sanătate şi faţă de sănătatea celor din jur

6. Dezvoltarea atitudinii de toleranţă faţă de persoanele cu dizabilităţi

7. Dezvoltarea abilităţilor de utilizare a mijloacelor TIC pentru realizarea unor materiale tematice

8. Promovarea învăţării limbilor străine şi a diversităţii lingvistice

9. Formarea unei atitudini de deschidere faţă de alte popoare şi  culturi

Pentru a ne atinge obiectivele, vom aborda sistematic  patru domenii, cu accent pe primele două :

1)Alimentație sănătoasa, igiena alimentației

2)Sportul și activitățile fizice

3)Consumul de alcool, tutun, alte droguri

4)Influențele negative ale televizorului și Internetului asupra psihicului uman

Preconizăm ca toate activitățile proiectului să aibă un impact deosebit atât asupra elevilor : atitudine pozitiva fata de menținerea propriei sanatăți , dar și a celor din jur, echilibru în luarea deciziilor cu privire la protejarea acesteia, interes  să ia  parte la  activităţi de protejare a propriei vieți, receptivitate față de nou, deschidere spre  cunoașterea  altor țări, libertate de exprimare,  spirit  de inițiativă, spirit  de voluntariat, o mai bună autoapreciere și autoevaluare, stimularea dorinței de cunoaștere, de învățare permanentă atât prin acivități formale  cât și informale, dar și asupra profesorilor: atitudine pozitivă față de proiectele europene, interes pentru o nouă abordare curriculară, pentru implicarea elevilor în activități educative extrașcolare, interes pentru adoptarea unor metode și tehnici de predare – învățare – evaluare,  procedee educaționale utilizate în școli europene, interesul  de a integra în curriculum activități despre Uniunea Europeană, deschidere pentru utilizarea TIC în cadrul orelor de curs, dorința și nevoia de a-și perfecționa abilitățile de comunicare într-o limbă straină ( limba proiectului sau alta limbă de circulație internațională).

Profesor coordonator Zepiși Simona Valinda

Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene.

Această publicaţie (comunicare) reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine.