Proiect metodologie utilizare instrumente Europass – Youthpass

Proiect de metodologie de utilizare a instrumentelor Europass şi Youthpass

Art.1. – Prezenta Metodologie de utilizare a instrumentelor Europass și Youthpass este elaborată în baza Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, a Hotărârii de Guvern nr. 67 din 24 ianuarie 2007 privind  participarea României la programele comunitare ”Învățare pe tot Parcursul Vieții”, ”Erasmus Mundus” și ”Tineret în Acțiune”, în perioada 2007-2013,  a Deciziei nr. 2241/2004/EC a Parlamentului European şi a Consiliului U.E. (15 decembrie 2004), care stabilește cadrul unitar de asigurare a transparenței cu privire la calificările și competențele în spațiul european, a Rezoluţiei 2006/C168/01 a Consiliului UE cu privire la recunoaşterea valorii învăţării nonformale şi informale în domeniul tineretului, a Recomandării Parlamentului European şi a Consiliului U.E. din aprilie 2008 privind stabilirea Cadrului european al calificărilor, a Recomandării Parlamentului European şi a Consiliului U.E. din decembrie 2006 cu privire la competenţele cheie pentru învăţare permanentă.

Art. 2.- (1) Documentele Europass şi Youthpass sunt instrumente care facilitează accesul oricărei persoane la programe de educație/formare sau pe piaţa muncii, indiferent de vârstă, nivelul de educaţie sau domeniul de activitate.

(2) Documentele Europass şi Youthpass reprezintă instrumente de prezentare și organizare a propriului parcurs de dezvoltare și formare, din perspectiva învăţării pe tot parcursul vieţii.

Art. 3.- Documentele Europass şi Youthpass sunt părți componente ale portofoliului educațional și ale portofoliului de educaţie permanentă.

……………..

Descarca documentul:

proiect_metodologie_utilizare_instrumente_europass_youthpass