Proiect metodologie standarde de calitate – Anteprescolar

Proiect de metodologie de aprobare a standardelor de calitate pentru unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară

Art. 1. Prezenta metodologie reglementează procedurile de aprobare a standardelor de calitate pentru unitățile de educație timpurie antepreșcolară și preșcolară, în conformitate cu prevederile art. 27 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2001.

Art. 2. (1) Standardele de calitate pentru unitățile de educație timpurie se realizează pe două categorii:

a)      standarde de calitate pentru pentru unitățile de educație timpurie de nivel antepreșcolar (0 – 3 ani);

b)      standarde de calitate pentru pentru unitățile de educație timpurie de nivel preșcolar (3 – 6 ani).

(2) Standardele de calitate menționate la alin. (1) sunt elaborate într-o manieră unitară,  coerentă, în concordanță cu principiile care stau la baza atât a organizării și funcționării unităților de educație timpurie, cât și ale întregului sistem național de învățământ.

Art. 3. Criteriile, indicatorii şi standardele de calitate pe baza cărora se realizează evaluarea calității pentru unitățile de educație timpurie sunt unice la nivel naţional, valabile atât pentru învăţământul preuniversitar de stat, cât şi pentru învăţământul preuniversitar particular şi confesional.

……………….

Descarca documentul:

proiect_metodologie_standarde_calitate_antreprescolar