Proiect metodologie sprijin pentru copiii cu CES

Proiect de metodologie privind organizarea serviciilor de sprijin educaţional pentru copiii cu cerinţe educaţionale speciale

Art. 1. – Învăţământul special integrat reprezintă o formă de instruire şcolară diferenţiată, precum şi o formă de asistenţă educaţională, socială şi medicală complexă, destinată copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în unităţi de învăţământ de masă. Aceasta trebuie să corespundă nevoilor de dezvoltare ale copiilor, prin evaluarea adecvată a potenţialului de învăţare/dezvoltare şi prin asigurarea reabilitării-recuperării şi compensării deficienţelor ori tulburărilor, dificultăţilor de învăţare. Copiii, elevii și tinerii cu cerințe educaționale speciale, integrați în învățământul de masă, beneficiază, conform art.51, alin.(1) secț.13, din Legea nr. 1/5.01.2011 Legea educației naționale, de suport educațional prin cadre didactice de sprijin și itinerante, de la caz la caz.

Art. 2. – Serviciile educaţionale de sprijin pentru persoane cu cerinte educative speciale se organizează şi funcţionează în conformitate cu principiile care guvernează învăţământul preuniversitar stipulate la art. 3 din Legea nr. 1/2011 – Legea Educaţiei Naţionale.

……………..

Descarca documentul:

proiect_metodologie_servicii_sprijin_ces