Proiect metodologie scolarizare la domiciliu si in spitale

Proiect de metodologie privind şcolarizarea la domiciliu, respectiv înfiinţarea de grupe/clase în spitale

Art. 1.Cadrul normativ privind şcolarizarea la domiciliu şi înfiinţarea de grupe/clase în spitale este asigurat de:

(1) Legislaţia generală:

a)      Legea nr.1/2011 – Legea educaţiei naţionale;

b)      actele normative privind protecţia si promovarea drepturilor copilului, măsuri de îmbunătăţire a activităţii de învăţare, instruire, compensare, recuperare şi protecţie specială a copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educative speciale din cadrul sistemului de învăţământ special şi special integrat;

c)       actele normative privind mobilitatea și încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar

d)      actele normative privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de învăţământ preuniversitar și a învăţământului special şi special integrat, aprobate prin ordin de ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului ;

e)      actele normative privind funcţionarea spitalelor.

(2) Legislaţia specifică:

a)      planurile-cadru pentru elevii cu dizabilităţi moderate sau uşoare, planurile-cadru pentru elevii cu deficienţe grave, severe, profunde sau asociate;

b)      programele şcolare pentru şcolile de masă şi programele adaptate pentru elevii cu dizabilităţi moderate sau uşoare;

c)      metodologii de organizare şi funcţionare a serviciilor educaţionale prin cadre didactice de sprijin/itinerante pentru copiii cu cerinţe educative speciale şcolarizaţi în învăţământul de masă.

…………….

Descarca documentul:

proiect_metodologie_scolarizare_domiciliu_spitale