Proiect metodologie recunoastere si echivalare in credite

Proiect de metodologie de recunoaştere a rezultatelor învăţării în contexte nonformale şi informale a cadrelor didactice şi de echivalare a acestora în credite pentru educaţie şi formare profesională

Art. 1. – Prezenta metodologie este elaborată în baza prevederilor art. 345, alin. (4) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi reglementează cadrul general, instituţional, conceptual şi procedural, prin care se realizează recunoaşterea rezultatelor învăţării şi echivalarea acestora în credite pentru educaţie şi formare profesională pentru învăţare în contexte nonformale şi informale pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, cu respectarea prevederilor legislative stipulate în Metodologia pentru identificarea, evaluarea, şi recunoaşterea rezultatelor învăţării dobândite în contexte nonformale şi informale.

Art. 2. – Prezenta metodologie utilizează următoarele concepte definite în Legea educaţiei naţionale după cum urmează:

(1) învăţarea pe tot parcursul vieţii;

(2) învăţarea în context formal;

(3) învăţarea în contexte nonformale;

(4) învăţarea în contexte informale;

(5) instituţiile sau organizaţiile în care se realizează învăţarea în contexte formale;

(6) instituţiile sau organizaţiile în care se realizează învăţarea în contexte nonformale;

(7) instituţiile sau organizaţiile în care se realizează învăţarea în contexte informale;

(8) rezultatele învăţării;

(9) identificarea rezultatelor învăţării;

(10) evaluarea rezultatelor învăţării;

(11) validarea rezultatelor învăţării;

(12) certificarea rezultatelor învăţării;

(13) recunoaşterea rezultatelor învăţării;

(14) educaţia şi formarea profesională;

(15) creditele pentru formare profesională.

……………..

Descarca documentul:

proiect_metodologie_recunoastere_echivalare_rezultate_invatare