Proiect metodologie functionare invatamant confesional

Proiect de metodologie de funcţionare a unităţilor de învăţământ confesional preuniversitar de stat

Art. 1. Prezenta „Metodologie de funcţionare a unităţilor de învăţământ confesional preuniversitar de stat” stabileşte  şi reglementează  modalităţile de funcţionare a unităţilor preuniversitare confesionale de stat, înconformitate cu Art. 19(5) din LEN.

Art.2. Prin unităţi de învăţământ confesional preuniversitar de stat se înţeleg unităţi din învăţământul  preuniversitar  teologic integrate în învăţământul preuniversitar de stat, existente la data intrării în vigoare Legii 1/2011 (LEN).

Art. 3. Anexa 1. – care face parte integrantă din prezenta  metodologie – cuprinde unităţile de învăţământ confesional preuniversitar de stat la data intrării în vigoare a LEN,

Art. 4. Funcţionarea învăţământului confesional preuniversitar de stat,  se asigură conform legislaţiei în vigoare.

Art. 5. Unităţile de învăţământ confesional preuniversitar de stat se organizează cu unul sau mai multe filiere şi profiluri. (Art.35/L.E.N.), În cazul unităților cu mai multe filiere și profiluri, profilul teologic este obligatoriu.

Art.6. Prin organizarea şi funcţionarea învăţământului confesional preuniversitar de stat în limbile minorităţilor naţionale, statul asigură principiul recunoaşterii şi garantării drepturilor persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale, şi contribuie la păstrarea, dezvoltarea şi exprimarea identităţii lor religioase şi  lingvistice.

Art. 7. În unităţile de învăţământ confesional preuniversitar de stat se pot înscrie elevi, indiferent de religie sau confesiune, garantându-se libertatea educaţiei religioase a  acestora, corespunzătoare propriei religii sau confesiuni.

…………………

Descarca documentul:

proiect_metodologie_functionare_invatamant_confesional