Proiect metodologie evaluare nationala clasa a IV-a

Proiect de metodologie de organizare şi administrare a evaluării naţionale la finalul clasei a IV-a

Art. 1. – (1) Prezenta metodologie reglementează organizarea şi administrarea evaluării competenţelor fundamentale dobândite în ciclul primarla finalul clasei a IV-a, numită în continuare EN IV, în conformitate cu prevederile alin. (3) al Art. 74 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/ 2011.

(2) EN IV este o evaluare standardizată, realizată pe un eşantion naţional reprezentativ de elevi aflaţi în şcoli acreditate din învăţământul de stat şi particular din întreaga ţară, care are scopul de a furniza datele, dovezile necesare pentru diagnoza sistemului de învăţământ la nivel primar.

Art. 2. – (1) EN IV se desfăşoară anual, pe parcursul lunii mai.

(2) Toate datele publice fac referire la informaţii cumulate la nivel naţional. Rezultatele EN IV sunt incluse într-o bază de date la nivel de sistem, fără a se constitui într-un criteriu de ierarhizare pentru unităţile de învăţământ eşantionate, pentru colectivele la care s-a administrat testul sau, individual, pentru elevii participanţi.

……………..

Descarca documentul:

proiect_metodologie_evaluare_clasa_4