Proiect metodologie evaluare manuale scolare

Proiect de metodologie privind evaluarea metodico-ştiinţifică a manualelor şcolare pentru învăţământul preuniversitar

Art. 1. Prezenta metodologie reglementează:

a)    evaluarea/ reevaluarea calităţii metodico-ştiinţifice şi aprobarea proiectelor de manuale şcolare pentru învăţământul preuniversitar;

b)   elaborarea şi gestionarea „Catalogului manualelor şcolare valabile pentru învăţământul preuniversitar”.

Art. 2. Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului – denumit în continuare MECTS, prin Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare – denumit în continuare CNEE, asigură, în condiţiile legii, corectitudinea metodico-ştiinţifică a manualelor şcolare, în conformitate cu planurile de învăţământ şi cu programele şcolare în vigoare pentru fiecare disciplină şi pentru fiecare an de studiu.

Art. 3. Organizarea, coordonarea şi actualizarea „Catalogului manualelor şcolare valabile pentru învăţământul preuniversitar” revine CNEE.

…………………

Descarca documentul:

proiect_metodologie_evaluare_manuale_scolare