Proiect metodologie evaluare institutionala educatie timpurie

Proiect de metodologie de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a furnizorilor de educaţie timpurie

Art. 1. Activitatea de evaluare externă, pentru acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie, a acreditării, respectiv în vederea evaluării externe periodice a furnizorilor de educaţie timpurie, este realizată de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, denumită în continuare ARACIP.

Art. 2. Activitatea de evaluare externă se desfăsoară cu respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 87/2006, denumită în continuare ordonanţă de urgenţă şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare.

Art. 3. Activitatea de evaluare externă a organizaţiilor furnizoare de educaţie timpurie se realizează în baza unor criterii, indicatori şi standarde de evaluare unice la nivel naţional, valabile atât pentru învăţământul preuniversitar de stat, cât şi pentru învăţământul preuniversitar particular şi confesional.

…………….

Descarca documentul:

proiect_metodologie_evaluare_institutionala_educatie_timpurie