Proiect metodologie evaluare competente clasa a II-a

Proiect de metodologie de organizare şi administrare a evaluării competenţelor fundamentale la finalul clasei a II-a

Art. 1. – (1) Prezenta metodologie reglementează organizarea şi administrarea evaluării competenţelor fundamentale scris-citit şi matematică la finalul clasei a II-a, numită în continuare EN II, în conformitate cu prevederile alin. (1) şi (2) ale Art. 71, alin. (1) al Art. 72 şi alin. (2) Art.74 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/ 2011.

(2) EN II este o evaluare naţională care se organizează pentru toţi elevii în clasa a II-a din fiecare unitate şcolară, din învăţământul de stat şi particular acreditat și are ca rezultat, pentru fiecare elev în parte, un plan individualizat de învățare.

(3) EN II reprezintă modalitatea de evaluare cu scop de orientare şi optimizare a învăţării elevilor aflaţi la finalul clasei a II-a şi de elaborare a planurilor individualizate de învăţare ale acestora.

Art. 2. – (1) EN II se desfăşoară anual, pe parcursul lunii mai.

(2) Rezultatele EN II sunt detaliate, prin descriptori de performanţă, în Fişa de evaluare şi sunt folosite pentru elaborarea planurilor individualizate de învăţare ale elevilor.

(3) Planurile individualizate de învăţare ale elevilor sunt comunicate părinţilor/ tutori legali ai elevilor şi constituie documente din portofoliul educaţional al elevului.

……………………..

Descarca documentul:

proiect_metodologie_evaluare_clasa_2