Proiect metodologie evaluare clasa pregatitoare

Proiect de metodologie de organizare şi administrare a evaluării dezvoltării fizice, socio-emoţionale, cognitive, a limbajului şi a comunicării, precum şi a dezvoltării capacităţilor şi atitudinilor de învăţare, la finalul clasei pregătitoare

Art. 1.- (1) Prezenta metodologie reglementează organizarea şi administrarea evaluării dezvoltării fizice, socio-emoţionale, cognitive, a limbajului şi a comunicării, precum şi a dezvoltării capacităţilor şi atitudinilor de învăţare, la finalul clasei pregătitoare, numită în continuare ENCP, conform prevederilor alin. (1) al Art. 74 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011.

(2) ENCP se administrează tuturor elevilor din clasa pregătitoare a fiecărei unităţi de învăţământ de stat sau particular și are ca rezultat un raport de evaluare.

(3) Scopul întocmirii raportului de evaluare la finalul clasei pregătitoare îl reprezintă orientarea şi optimizarea procesului educativ, în vederea adaptării elevilor la solicitările de tip şcolar.

Art. 2. – (1) Procesul de evaluare a elevilor din clasa pregătitoare se desfăşoară pe tot parcursul anului şcolar și se finalizează în luna mai.

(2) Raportul de evaluare este întocmit de către cadrul didactic responsabil, în cursul lunii mai a fiecărui an şcolar.

……………………..

Descarca documentul:

proiect_metodologie_evaluare_clasa_pregatitoare