Proiect metodologie evaluare clasa a VI-a

Proiect de metodologie de organizare şi administrare a evaluării elevilor la finalul clasei a VI-a

Art. 1. – (1) Prezenta metodologie reglementează organizarea şi administrarea Evaluării elevilor la finalul clasei a VI-a, numită în continuare EN VI, în conformitate cu prevederile alin. (4) al Art. 74, (4) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/ 2011.

(2) EN VI este o evaluare la nivel naţional care se organizează pentru toţi elevii clasei a VI-a din fiecare unitate şcolară din învăţământul de stat şi particular acreditat și are ca rezultat, pentru fiecare elev în parte, un plan individualizat de învățare.

(3) EN VI reprezintă modalitatea de evaluare cu scop de preorientare, de optimizare a învăţării elevilor aflaţi la finalul clasei a VI-a şi de elaborare a planurilor individualizate de învăţare ale acestora.

Art. 2. – (1) EN VI se desfăşoară anual, pe parcursul lunii mai.

(2) Rezultatele EN VI sunt detaliate, în raport cu standardele de evaluare, în Fişa de evaluare şi sunt folosite pentru elaborarea planurilor individualizate de învăţare ale elevilor.

(3) Planurile individualizate de învăţare ale elevilor sunt comunicate părinţilor/ tutorilor legali ai elevilor şi constituie documente din portofoliul educaţional al elevului.

………………..

Descarca documentul:

proiect_metodologie_evaluare_clasa_6