Proiect metodologie evaluare, asistenta si osp a copiilor cu CES

Proiect de metodologie privind evaluarea, asistenţa psiho-educaţională, orientarea şcolară şi orientarea profesională a copiilor, elevilor şi a tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale

Art. 1. – (1). În vederea evaluării, asistenţei psiho-educaţionale, orientării şcolare şi profesionale a copiilor, elevilor şi a tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale, în conformitate cu prevederile art. 50, din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/ 10.01.2011, se înfiinţeazặ Serviciul de evaluare şi orientare şcolarặ şi profesionalặ, din cadrul Centrelor Judeţene de Resurse şi de Asistenţặ Educaţionalặ, respectiv Centrul Municipiului Bucureşti de Resurse şi de Asistenţặ Educaţionalặ (CJRAE / CMBRAE).

(2) Din Serviciul de evaluare şi orientare şcolarặ şi profesionalặ fac parte: 2 psihologi atestați în psihologie clinic, 2 psihologi atestați în psihologie educațională, 1 profesor psihopedagog, 1 profesor psihopedagogie specială, 2 asistenţi sociali, 1 mediator școlar;

(3) În cazul copiilor/ elevilor/ tinerilor aparţinând minorităţilor naţionale se va asigura după caz un interpret, specialist în domeniu, în limba minoritaţii respective;

(4) În cazul copiilor/ elevilor/ tinerilor cu deficienţe senzoriale  se va asigura după caz un interpret, specializat pentru deficienţa respectivă;

(5) Hotărârea privind orientarea şcolară şi profesională a copiilor, elevilor şi a tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale aparține Comisiei de orientare şcolară şi profesională (C.O.S.P.) la propunerea Serviciului de evaluare şi orientare şcolarặ şi profesionalặ (S.E.O.S.P.), din cadrul  Centrelor Judeţene de Resurse şi de Asistenţặ Educaţionalặ, respectiv Centrul Municipiului Bucureşti de Resurse şi de Asistenţặ Educaţionalặ (CJRAE / CMBRAE).

……………..

Descarca documentul:

proiect_metodologie_evaluare_asistenta_psiho_educ_osp_ces