Proiect metodologie criterii acordare burse scolare

Proiect de metodologie privind criteriile de acordare a burselor pentru elevii din invatamantul preuniversitar

Art. 1. Prezenta metodologie a fost elaborată în temeiul art. 82, alin.(3) din Legea educatiei nationale nr.1/2011.

Art. 2. – Acordarea de burse din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat reprezintă o formă de sprijin material, vizând atât protecţia socială, cât şi stimularea elevilor care obţin rezultate foarte bune la învăţătură şi disciplină.

Art. 3. Bursele se acordă în limita fondurilor aprobate cu această destinaţie de la bugetul de stat, proporţional cu numărul elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, înscrisi la cursuri cu frecventă.

Art. 4. Numărul beneficiarilor de burse de merit nu poate să depăşească 1% din numărul total al elevilor pe fiecare nivel de învătământ (primar, gimnazial sau liceal), iar numărul beneficiarilor de burse de studiu nu poate să depăşească 1,5% din numărul total al elevilor pe fiecare nivel de învătământ (primar, gimnazial sau liceal), la nivelul judeţului şi al municipiului Bucureşti.

Art. 5. (1) Cuantumul unei burse acordate din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat si numărul acestora se stabilesc anual prin hotărâre a consiliului local, respectiv a consiliului judetean /consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti.

(2) Cuantumul minim al burselor va fi stabilit anual de MECTS.

……………..

Descarca documentul:

proiect_metodologie_criterii_acordare_burse_preuniversitar