Proiect metodologie credite profesionale transmisibile

Proiect de metodologie privind sistemul de acumulare, recunoastere si echivalare a creditelor profesionale transferabile

Art.1. – Prezenta metodologie este elaborată în baza prevederilor art.245 alin. (6) şi alin.(8) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011.

Art.2. – Evaluarea şi validarea achiziţiilor dobândite de personalul didactic, de conducere, de îndrumare şi de control prin diferite programe şi forme de organizare a formării continue se realizează pe baza Sistemului de acumulare, recunoaştere şi echivalare a creditelor profesionale transferabile. Sistemul permite flexibilizarea şi transparenţa rutelor de formare în contexte variate: formale, non-formale şi informale şi reglementează cadrul general, instituţional, conceptual şi procedural, prin care se realizează acumularea, recunoaşterea şi echivalarea creditelor profesionale transferabile.

Art.3.Sistemul de acumulare, recunoaştere şi echivalare a creditelor profesionale transferabile operează cu următoarele concepte de bază:

a) Învăţarea pe tot parcursul vieţii;

b) Învăţarea în context formal;

c) Învăţarea în contexte non-formale;

d) Învăţarea în contexte informale;

e) Instituţiile sau organizaţiile în care se realizează învăţarea în contexte formale;

f) Instituţiile sau organizaţiile în care se realizează învăţarea în contexte non-formale;

g) Instituţiile sau organizaţiile în care se realizează învăţarea în contexte informale;

h) Rezultatele învăţării;

i) Identificarea rezultatelor învăţării;

j) Evaluarea rezultatelor învăţării;

k) Validarea rezultatelor învăţării;

l) Transferul rezultatelor învăţării şi al creditelor asociate;

m) Certificarea rezultatelor învăţării;

n) Recunoaşterea rezultatelor învăţării;

o) Educaţia şi formarea profesională;

p) Creditele pentru formare profesională;

r) Creditul profesional transferabil.

……………………

Descarca documentul:

proiect_metodologie_acumulare_recunoastere_echivalare_cpt