Proiect metodologie Consiliu de Administratie preuniversitar

Proiect de metodologie de organizare si functionare a Consiliului de Administratie din unitatile de invatamant preuniversitar

Art.1. – Prezenta metodologie este elaborată în baza prevederilor Art. 96, Art. 45, Art. 58, Art. 63, Art. 65, Art. 86, Art. 89, Art. 90, Art. 91, Art. 92, Art. 93, Art. 97, Art. 98, Art. 101, Art. 108, Art. 112, Art. 253, Art 254, Art. 255, Art. 257, Art. 258, Art. 268, Art. 274, Art. 279, Art. 279 , Art. 281, Art. 283, Art. 284 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011.

Art.2. – Respectarea metodologiei este obligatorie pentru personalul de conducere, îndrumare şi control din Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, din inspectoratele şcolare judeţene şi al municipiului Bucureşti, denumite în continuare inspectorate şcolare, pentru personalul de conducere, îndrumare, control, didactic de predare şi instruire practică, didactic auxiliar, nedidactic, pentru elevii şi părinţii care vin în contact cu unitatea de învăţământ, precum şi a persoanelor din instituţiile implicate în activităţile unităţilor de învăţământ.

Art.3. – Consiliul de administraţie asigură respectarea prevederilor care decurg din legi, hotărâri, ordonanţe şi ordonanţe de urgenţe ale Guvernului, din ordine ale ministrului, din decizii ale inspectoratului şcolar/consiliului local, din hotărâri stabilite la nivel de consortiu scolar, în cazul în care face parte dintr-un consortiu scolar si stabileşte măsurile pentru aplicarea acestora.

…………….

Descarca documentul:

proiect_metodologie_consiliu_administratie