Proiect metodologie concediu de odihna personal didactic

Proiect de Norme metodologice privind efectuarea concediului de odihna al personalului didactic din invatamant

Art. 1. Aceste Norme Metodologice sunt   elaborate în baza  art.252, alin. (3),  art. 267,  art. 268, art. 247, art. 270, art. 280, alin. (2), lit. f)  din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011.

Art. 2. Cadrele didactice1 beneficiază de dreptul la concediul anual de odihnă cu plata în perioada vacantelor scolare, respectiv în învăţământul universitar cu o durată de 42 de zile lucrătoare, iar în învăţământul preuniversitar cu o durata de 62 de zile lucrătoare.

[1] Prin cadre didactice sau personal didactic se întelege personalul didactic de predare.

În cazuri justificate, conducerea institutiei de învătământ poate întrerupe concediul legal, persoanele în cauză urmând a fi remunerate pentru munca depusă.
Neefectuarea concediului anual de odihnă dă dreptul la efectuarea concediului restant în vacantele anului scolar sau universitar următor.

Art. 3. Personalul didactic beneficiază de concediu de odihnă cu durata integrală, dacă a functionat în baza unui contract individual de muncă în tot cursul anului scolar sau universitar.

În cazul în care angajarea s-a făcut după începerea anului scolar sau universitar, durata concediului de odihnă este proportională cu perioada cuprinsă între data angajării si sfârsitul anului scolar sau universitar (câte 6 zile lucrătoare  pentru fiecare lună integral lucrată).

………….

Descarca documentul:

proiect_metodologie_concediu_odihna_personal_didactic