Proiect metodologie competitii intre scoli

Proiect de metodologie de organizare si derulare a programului national „Competitii intre scoli pe axele majore incluziune si performanta”

Art.1. Metodologia de organizare şi  derulare a Programului naţional „Competiţii între şcoli pe axele majore  incluziune şi performanţă”, numit în continuare  Programul naţional „Competiţii între şcoli”,  este elaborată în baza  prevederilor art. 109, alin (1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011.

Art.2. – (1) Programul naţional „Competiţii între şcoli” se organizează şi se derulează pe două axe majore:

a)      Axa A, incluziune;

b)      Axa B, performanţă.

(2) Programul naţional „Competiţii între şcoli” se bazează pe evaluarea instituţională a fiecărei unităţi de învăţământ preuniversitar de stat, particular sau confesional, înscrisă în program, pe una dintre cele două axe majore.

(3) Pe fiecare dintre cele două axe majore, participarea la  Programul naţional „Competiţii între şcoli” se realizează pe categorii reprezentând niveluri şi filiere de învăţământ, după cum urmează:

a) unităţi de învăţământ preşcolar;

b) unităţi de învăţământ primar şi gimnazial;

c) unităţi de învăţământ liceal pentru:

            i) filiera teoretică;

ii)filiera tehnologică;

iii)filiera vocaţională.

            d) unităţi de învăţământ cu clasele I-XII pentru:

            i) filiera teoretică;

ii)filiera tehnologică;

iii)filiera vocaţională.

(3) În urma evaluării instituţionale, pentru fiecare axă majoră, se realizează  clasificarea unităţilor de învăţământ pe 5 niveluri: „Excelent”, „Foarte bun”, „Bun”, Satisfăcător” şi „Nesatisfăcător”.

……………….

Descarca documentul:

proiect_metodologie_competitii_intre_scoli_incluziune_performanta