Proiect metodologie centre comunitare invatare permanenta

Proiect de HG privind aprobarea metodologiei de organizare si functionarea centrelor comunitare de invatare permanenta

Art. 1. – (1) Prezenta metodologie reglementează modul de înfiintare, organizare si functionare a centrelor comunitare de învătare permanentă.

(2) Prezenta metodologie de organizare si functionare a centrelor comunitare de învătare permanentă a fost elaborată  în temeiul art. 343 – 357 din Legea nr.1/2011, Legea educatiei nationale.

Art. 2. Centrul comunitar de învătare permanentă, numit în continuare centru, este o institutie publică sau privată de interes public comunitar, cu personalitate juridică, care implementează, la nivelul comunitătii, politicile si strategiile în domeniul învătării pe tot parcursul vietii pentru dezvoltarea comunitătii si îmbunătătirea calitătii vietii oamenilor.

Art. 3. Scopul centrului comunitar de educaţie permanentă este sa răspundă flexibil şi adaptat nevoilor de educaţie permanentă ale membrilor comunităţii, în cadrul unei structuri instituţionale adecvate.

…………………

Descarca documentul:

proiect_metodologie_centre_comunitare_invatare_permanenta