Proiect metodologie asigurare resurse centre de excelenta

Norme metodologice pentru asigurarea resurselor umane, curriculare, informationale, materiale si financiare pentru Centrele de Excelenta.
Art.1 – (1) Centrul Judeţean de Excelenţă este instituţie publică, cu personalitate juridică, aflată în subordinea Ministerului Educaţiei Cercetării, Tineretului si Sportului, înfiinţată prin ordin al ministrului educaţiei, tineretului şi sportului.

(2)Centrul Judeţean de Excelenţă este responsabil cu asigurarea condiţiilor optime de pregătire şi dezvoltare a copiilor şi tinerilor capabili de performanţe înalte.

(3)Coordonarea Centrului Judeţean de Excelenţă este asigurată de Centrul Naţional de Instruire Diferenţiată.

(4)Centrul Naţional de Instruire Diferenţiată colaborează pentru îndeplinirea atribuţiilor sale cu  direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, inspectoratele şcolare judeţene, instituţii de învăţământ preuniversitar şi universitar.

(5) Înfiinţarea Centrului Judeţean de Excelenţă se solicită Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, prin Centrul Naţional de Instruire Diferenţiată, de către inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti.

…………….

Descarca documentul:

proiect_metodologie_asigurare_resurse_centre_excelenta