Proiect metodologie acreditare furnizori formare continua

Proiect de metodologie de acreditare a furnizorilor de formare continua si a programelor oferite.

Art.1.  – Prezenta metodologie este elaborată în baza prevederilor articolelor: art.244., alin. (3), (4), (5), lit. a), b), c), e) şi f) şi art.245., alin (6) din Legia educaţiei naţionale nr. 1 /2011 şi reglementează cadrul general, instituțional, conceptual și procedural, prin care se realizează acreditarea şi evaluarea  periodică a  furnizorilor de formare continuă şi a programelor oferite de aceștia.

Art.2. – Activitatea de acreditare şi evaluare  periodică a furnizorilor de formare continuă şi a programelor de formare oferite de aceştia este, potrivit art. 244, alin. (3) din Legea educației naționale nr. 1/2011, realizată de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, prin direcţiile de specialitate.

Art.3. – (1) Furnizorul de formare continuă este o instituţie de învăţământ, o organizaţie nonguvernamentală sau o persoană juridică, publică sau privată, care, potrivit statutului, desfăşoară activităţi ori programe legal autorizate de formare continuă.

(2) Programul de formare continuă reprezintă oferta educațională a unui furnizor de formare continuă, care urmărește formarea și dezvoltarea competențelor profesionale în conformitate cu standardele ocupaționale și de formare continuă.

………..

Descarca documentul:

proiect_metodologie_acreditare_furnizori_formare