Proiect Comenius – Migratii: integrare prin educatie

Din septembrie 2011, Liceul Teoretic ” Ion Luca” din Vatra Dornei este implicat într-un program Comenius – Parteneriate multilaterale, finanțat de Comisia Europeană prin Programul de Învățare pe toată durata vieții. Proiectul se desfășoară în perioada 2011-2013, are ca titlu ”MIGRAȚII : INTEGRARE PRIN EDUCAȚIE” , iar partenerii sunt licee din Franța, Polonia, Italia și Spania (Insulele Canare).

Acest proiect s-a construit pornind de la nevoia de a rezolva o problemă reală cu care se confruntă comunități școlare din majoritatea țărilor europene : consecințele negative ale migrației cotemporane. Prin urmare, activitățile proiectului vizează realizarea unor obiective precum : cunoașterea complexității fenomenului migrației în societatea contemporană (cauze, consecințe negative și pozitive, riscuri, oportunități), descoperirea patrimoniului socio-cultural al țărilor partenere, ameliorarea competențelor lingvistice si digitale ale elevilor, motivarea pentru învățare permanentă, favorizarea dezvoltării personale în spiritul valorilor europene (toleranță, diversitate, solidaritate, acceptare), promovarea imaginii școlii românești prin deschidere spre spațiul european.

Pe parcursul primului an de parteneriat am desfășurat multiple activități, in care au fost implicați peste 150 de elevi și profesori din liceul nostru, precum și părinți, membri din comunitatea locală, parteneri : lansarea proiectului, concursul de logo al proiectului, sondaje privind stereotipuri si prejudecăți despre țările partenere, crearea site-ului, blog-ului si jurnalului proiectului, interviuri cu emigranți, studii privind situația elevilor cu părinți plecați la lucru în străinătate, lectura și interpretarea unor opere literare care tratează această temă, expoziții de fotografie, amenajarea unui cabinet european, realizarea arborelui genealogic al elevilor, celebrarea Zilei Europene a Limbilor , a Zilei Europei etc.

Bineînțeles, activitățile cele mai interesante s-au desfășurat în cadrul reuniunilor de proiect. Prima întâlnire a avut loc în Franța, la Nantes, doar între profesori și reprezentanți ai conducerii școlilor, pentru a pune la punct, de comun acord, aspecte privind managementul activităților din cei 2 ani de proiect.

A doua reuniune de proiect s-a desfășurat, cum a fost prevăzut, la Liceul Teoretic «Ion Luca » din Vatra Dornei, Romania.

Programul reuniunii a vizat cateva obiective precise : consolidarea echipei de proiect, cunoașterea si colaborarea elevilor și profesorilor în echipa internatională, cunoașterea patrimoniului natural si socio-cultural român, ameliorarea competențelor de comunicare și civice, integrarea prin valorizarea aptitudinilor artistice si sportive personale ale elevilor, dezvoltarea spiritului de antreprenoriat si a toleranței religioase.

În prima zi a avut loc primirea oficială la Primaria Municipiului Vatra Dornei (întâlnirea reprezentantților Consiliului Local) ; am vizitat Muzeul Etnografic și Clubul Copiilor ; ne-am reîntâlnit apoi la liceu, ne-am prezentat, am vizionat un film despre orașul Vatra Dornei, am vizitat liceul, am discutat despre specificul școlii noastre și despre sistemul de învătământ românesc în general ; seara, coordonatorii au pus la punct detaliile programului iar elevii au învătat împreună un cântec plurilingv.

Pe 1 martie am participat la un work-shop « Tradiții și spirit de antreprenor ». Elevii români au organizat 5 ateliere tematice și au arătat musafirilor tehnici tradiționale de realizare a icoanelor pe sticlă, mărțișoarelor, felicitărilor, brățărilor din fir de lână, precum și tehnici străvechi de încondeiat ouă. Toți participanții au fost recompensați cu deserturi din bucătăria tradițională românească. Dupa –amiaza, elevii s-au cunoscut mai bine luând lecții de ski sau sanie, pe pârtia din oraș. Seara, Casa de Cultură a orașului s-a dovedit a fi neîncăpătoare pentru cele aproape 400 de persoane (elevi, părinți, profesori, invitați) care au venit pentru a asista la un spectacol multicultural și plurilingv. Protagoniștii au fost elevii români și cei polonezi, care au cântat , dansat și s-au simțit bine pe scenă.

A treia zi am fost în excursie pentru a descoperi patrimoniul natural și cultural bucovinean, pentru a descoperi urmele fenomenului de migrație din trecut, pentru a explica prezența comunităților catolică si poloneză din Bucovina. Am vizitat Muzeul Ouălor Incondeiate din Vama, mănăstirile ortodoxe Voroneț și Sucevița, precum și Basilica Minor  din Cacica-monumente UNESCO. Am continuat cu salina din Cacica (creată, în trecut, de minieri polonezi), Casa Nationalităților, Muzeul olarului din Marginea. În timpul acestei excursii am văzut și învățat cum comunități etnice si religioase diferite pot trăi împreună în bună înțelegere și am descoperit că toleranța este cheia prosperității individuale şi colective (orașul Cacica fiind un excelent exemplu în acest sens).

Sâmbătă, ne-am întâlnit din nou la liceu pentru a lucra pe tema cetățeniei active europene : elevii au realizat postere ilustrând simbolurile europene, drepturile cetățeanului european, colaborarea țărilor partenere în proiect. Seara, în timpul cinei festive, integrarea europeană a fost deplină : elevi și profesori din toate țările au învățat să cânte, să danseze dansuri populare românești, italiene si poloneze. Invitații noștri au mărturisit că, în ciuda prejudecăților cu care veniseră în România, au descoperit aici un ținut minunat, oameni deosebiți, elevi foarte bine pregătiți, talentați și comunicativi.

Următoarea reuniune de proiect s-a desfășurat în luna mai, în Polonia. De la liceul nostru au participat 2 cadre didactice și 14 elevi, selectați în funcție de performanțele școlare și implicarea în proiect.

Activitățile au fost diverse și foarte fructuoase : elevii au realizat postere, au participat la un joc-simulare a unei activități antreprenoriale în cadrul unei firme virtuale, am socializat prin activități sportive, am participat la o dezbatere cu imigranți stabiliți in Polonia, am descoperit monumente realizate de imigranți în Poznan.

La  finalul reuniunii elevii erau deja prieteni, au schimbat adrese de email pentru a rămâne în contact pe viitor. Au descoperit că limbile lor materne au multe cuvinte comune sau asemănătoare și că stereotipurile, prejudecățile și barierele lingvistice pot fi depășite.

Evaluarea de final de an a demonstrat că, atât pentru elevi, cât și pentru adulți și comunitate școlară,  derularea proiectului a adus beneficii consistente, un plus valoare vizibil, care sperăm sa fie fructificat pe viitor.

Coordonator proiect, prof. Corina  Cristina Atofanei

Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene. Această publicaţie (comunicare) reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine.