Principiile activității educative

 • educaţia trebuie să pregătească elevul pentru a înţelege complexităţile vieţii sociale şi economice ale timpului nostru şi să apere libertatea de discuţie prin dezvoltarea spiritului ştiinţific
 • educaţia trebuie să ajute elevul să se adapteze exigenţelor sociale , înlocuind disciplina întemeiată pe teamă cu dezvoltarea iniţiativei personale , a simţului propriei personalităţi
 • educaţia trebuie să vizeze imprimarea prioritară a caracterului activ-participativ pentru interiorizarea valorilor
 • educaţia trebuie să asigure şanse egale de a pătrunde într-un cadru social dinamic
 • educaţia trebuie să favorizeze colaborarea dintre toţi membrii colectivului şcolar , pregătind profesorii şi elevii pentru a înţelege valoarea diversităţii caracterelor şi a independenţei de spirit
 • educaţia trebuie să formeze şi să dezvolte personalitatea elevilor prin prevenirea şi combaterea comportamentelor indezirabile
 • educaţia trebuie să vizeze dezvoltarea motivaţiei conduitei bazate pe valori umane
 • educaţia trebuie să dezvolte exersarea comportamentelor sociale şi practicarea moralei în locul teoretizării şi verbalizării moralizatoare
 • educaţia democratică trebuie să se bazeze pe colaborare şi respect faţă de cel educat
  educaţia trebuie să pună accent pe corelarea factorilor educativi : şcoală , familie , biserică , instituţii extraşcolare
 • procesul educativ trebuie conceput astfel încât să răspundă exigenţelor intelectuale şi afective ale elevilor cu temperamente variate , dându-le prilejul de a se exprima după caracteristicile lor personale
 • procesul educativ trebuie pregătească elevul ca să preţuiască propria moştenire naţională
  activităţile educative trebuie să urmărească individualizarea personalităţilor şi nu egalizarea lor
 • activităţile educative trebuie să aibă la bază interdisciplinaritatea cognitivă şi interacţiunea între componentele educaţiei
 • activitatea educativă trebuie să asigure înlănţuirea progresivă a obiectivelor conform spiralei stabilite
 • activitatea educativă trebuie să fie consecventă şi continuă
 • obiectivele activităţii educative trebuie să fie flexibile , să se reconsidere permanent prin raportare la cerinţele sistemului social global