Portofoliul responsabilului de catedră/comisie metodică

 • Planul de activitati metodico-stiintifice ale catedrei/comisiei metodice pentru anul in curs.
 • Programele scolare valabile in anul scolar in curs.
 • Programe pentru examenele nationale si concursurile scolare.
 • Planificari calendaristice ale membrilor catedrei/comisiei metodice.
 • Planurile cadru pentru anul scolar curent.
 • Tabel nominal cu membrii catedrei/comisiei metodice si datele lor personale (telefon, adresa de e-mail, scoala de provenienta, grad didactic, specialitatea, vechimea in invatamant etc.).
 • Planul managerial al catedrei/comisiei metodice.
 • Calendarul si tematica activitatilor de catedra/comisie metodica.
 • Procesele – verbale ale sedintelor de catedra/comisie metodica.
 • Materialele stiintifice si metodice prezentate in cadrul activitatilor de catedra/comisie metodica.
 • Calendarul olimpiadelor si concursurilor scolare la care participa elevii scolii.

Varianta ISJ Bacău