Portofoliul profesorului

Portofoliul profesorului (model ISJ Gorj)

 

Partea I: Date personale

@ Structura anului şcolar.

@ Încadrarea (clase, nr. de ore).

@ Orarul.

@ Fişa postului.

@ Calendarul activităţilor pe anul în curs.

@ Curriculum vitae.

Partea II-a.: Activitatea la catedră

@ Programa şcolară.

@ Microprogramele pentru opţionalele propuse.

@ Planificarea materiei (planificarea anuală şi pe unităţi de învăţare).

@ Proiecte didactice.

@ Teste de evaluare (teste predictive, rezultatele acestora şi observaţiile/concluziile ce se impun, testele sumative pentru fiecare unitate de învăţare sau testele date la sfârşit de semestru sau an şcolar).

@ Evaluarea alternativă (titlurile proiectelor, referatelor, eseurilor şi portofoliilor întocmite de elevi).

@ Fişe de lucru (pe clase, pe nivel de performanţe vizat).

@ Catalogul profesorului.

@ Programa de pregătire pentru recuperarea cunoştinţelor.

@ Lista materialului didactic existent.

@ Fise cu asistente la ore.

Partea III-a: Performanţe

@ Calendarul olimpiadelor şcolare.

@ Descriptori de performanţă.

@ Subiecte propuse.

@ Tabel nominal cu elevii selecţionaţi şi pregatiţi pentru aceste concursuri.

@ Planificarea pregătirii suplimentare şi prezenţa la pregătiri.

@ Rezultatele obţinute la diferite faze.

Partea IV-a: Proiecte personale

@ Cuprinde lista cu proiecte sau chiar proiectele pe care ni le-am propus pe o anumită perioadă.

Partea V-a: Perfecţionare

@ Evidenţa clară a activităţilor de perfecţionare organizate la nivelul unitaţii de învăţămînt (catedra, consilii profesorale, diplome, certificate).

Partea VI-a: Materiale

@ Scrisori metodice, regulamente, publicaţii, adrese, etc.

Partea VII-a: Activitatea ca diriginte

@ Caietul dirigintelui

@ Fişe personale ale elevilor.

@ Comitetul de părinţi pe clasă.

@ Reprezentanţii Consiliului elevilor.

@ Planificările activităţilor curriculare şi extracurriculare.

@ Tabel cu elevii problemă.

@ Graficul şi tematica consiliului clasei.

@ Graficul şi tematica şedinţelor cu părinţii.