Portofoliul profesorului diriginte, 2014-2015

I. COMPONENTA ORGANIZATORICĂ
1.structura anului şcolar;
2.componenţa consiliului clasei (tabel nume şi prenume, grad didactic, vechime, specialitatea);
3.componenţa clasei (nume, prenume, domiciliu, alte date importante);
4.organizarea colectivului de elevi (nume şi prenume, responsabilităţi în cadrul clasei);
5.organizarea comitetului de părinţi (preşedinte, vicepreşedinte, trezorier, membri);
6.orarul clasei;
7.graficul frecvenţei elevilor la cursuri;
8.tabele (înscriere elevi, situaţia la sfârşitul anului şcolar, rechizite, situaţia manualelor primite/predate, schema orară etc.)
9.serviciul pe şcoală şi alte activităţi (numele elevului, tipul activităţii, data, observaţii);
10.evidenţa materialului didactic şi bibliografic existent în clasă.

II. COMPONENTA MANAGERIALĂ
1. analiza SWOT la nivelul clasei;
2. planul de activităţi de consiliere a părinţilor pe anul (semestrul) în curs;
3. programele şcolare la consiliere şi orientare;
4. planificările calendaristice anuale (semestriale) la consiliere şi orientare;
5. fişele psihopedagogice şi de observaţie ale elevilor;
6. caietul dirigintelui

III. COMPONENTA OPERAŢIONALĂ
1. proiecte didactice, materiale model destinate proiectării didactice;
2. chestionare, teste date elevilor, analiza acestora, statistica rezultatelor;
3. portofolii, referate, materiale în format electronic etc. ale dirigintelui şi/sau ale elevilor;
4. procesele verbale ale şedinţelor cu părinţii;
5. fişe de asistenţă la ore;
6. documente, comunicări, note, adrese ale I.S.J. şi M.E.N (corespondenţa).

IV. COMPONENTA EXTRACURRICULARĂ
1. proiecte şi programe realizate de elevii clasei;
2. activităţi deosebite susţinute în cadrul grupului (clasei) la nivel local sau regional;
3. premii şi distincţii obţinute de elevii clasei la diferite concursuri;
4. programul anual (semestrial) al activităţilor extraşcolare ale clasei.

V. COMPONENTA DE FORMARE PROFESIONALĂ
1. documente care atestă participarea dirigintelui la diferite cursuri de formare continuă;
2. oferta de formare a CCD pentru profesorii-diriginţi;
3. materiale prezentate de diriginte la sesiuni de comunicări, simpozioane etc.;
4. referate, portofolii, etc. individuale susţinute în cadrul comisiei;
5. publicaţii, inovaţii în domeniul educaiei şcolare (eventual copii după primele pagini);
6. alte materiale personale pe suport de hârtie sau în format electronic.

Articole asemănătoare

Lasă un răspuns

Acest site foloseste cookie-uri. Prin continuarea navigarii pe site sunteti de acord cu modul de utilizare a acestor informatii si cu politica de utilizare a cookie-urilor. Info

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close