Portofoliul profesorului de Istorie, științe socio-umane

 • Decizia de numire (titularizare, suplinire) (în copie);
 • Fişa postului;
 • Curriculum Vitae;
 • Încadrare (clase, orar – inclusiv programul suplimentar);
 • Documente curriculare (programe şcolare în uz, metodologii, regulamente, ghiduri metodologice de aplicare a programelor şcolare; precizări metodologice cu privire la predarea specialităţii; programe examene naţionale; programe şcolare pentru discipline opţionale noi; lista manualelor folosite la clasă);
 • Planificarea calendaristică; proiectarea unităţilor didactice; planificare semestrială și anuală;
 • Proiectarea pregătirii suplimentare a elevilor capabili de performanţă;
 • Proiectarea pregătirii elevilor ce prezintă dificultăţi in învăţare;
 • Instrumente de lucru şi de evaluare (teste sumative, predictive şi altele); rezultate la examene naţionale; rezultatele evaluării predictive; rezultatele evaluărilor periodice;
 • Cursuri opţionale – suport de curs, materiale auxiliare;
 • Lista mijloacelor didactice în dotare;
 • Evidenţa elevilor înscrişi la examenele naţionale – Bacalaureat;
 • Documente privind calitatea de mentor, formator local/ judeţean/ naţional; coordonator cerc pedagogic/ metodist/ membru în consiliu consultativ al I.S.J./I.S.M.B.; îndrumător reviste şcolare/membru în colectivul de redacţie al revistelor de specialitate; evaluator manuale; membru în comisii ştiinţifice;
 • Calificativul acordat de către C A al unităţii şcolare (copie).