Portofoliul educatoarei

A. Cunoaşterea şi aplicarea corectă a prevederilor legale în vigoare:

·    Legea educaţiei naţionale;
·    Regulamentul de organizare şi funcţionare a învăţământului preşcolar; aprobat cu O.M. nr. 4464 / 7.09.2000;
·    Planul de învăţământ şi metodologia de aplicare a planului pentru învăţământul preşcolar,
·    Programa activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii;
·    Ghidul de aplicare a programei pentru învăţământul preşcolar;
·    Scrisori metodice pentru aplicarea programei activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii;
·    Curriculum-ul naţional pentru clasele I –IV;
·    Legea Nr. 272 / 2004 privind protecţia şi drepturile copiilor;
·    Legea Nr. 87 / 13.IV. 2006, privind asigurarea calităţii;
·    Standarde M.Ed.C. pentru acreditarea şi evaluarea periodică a instituţiilor de învăţământ.

B. Dezvoltarea profesională a educatoarei – Competenţele specifice:

·    Competenţe specifice profesiei de educatoare:
·    Competenţe de comunicare şi relaţionare;
·    Competenţe metodologice;
·    Competenţe de evaluare şi autoevaluare a activităţii didactice;
·    Competenţe psiho-sociale;
·    Competenţe tehnice şi tehnologice;
·    Competenţe de management al carierei ( proiecte şi programe educaţionale ).
·    Curriculum Vitae European;
·    Materiale care să ateste utilizarea metodelor alternative (portofolii, proiecte, malettes pedagogiques, brain-storming, autoscopie, studii de caz, problematizare );
·    Caietul de formare continua si studiu individual; Dovezi de autoperfecţionare ( fişe de lectură, articole, studii, recenzii, lucrări metodico-ştiinţifice, adeverinţe / atestate de participare la stagii de perfecţionare şi formare continuă );
·    Modalităţi concrete de autoperfecţionare şi abilitare curriculară;
·    Evaluarea ( fişa individuală a postului, fişa de evaluare a educatoarei ).

C. Documentele şcolare şi instrumentele de lucru ale educatoarei:

·    Catalogul grupei;
·    Caietul educatoarei: planificarea calendaristică, numărul de activităţi planificate, date generale despre grupa de copii, colaborarea cu familia, colaborarea cu alţi factori educaţionali şi instituţionali;
·    Programe pentru disciplinele din CDS;
·    Proiecte de activităţi ( debutanţi, grad definitiv, gradul II ), schiţe de proiecte didactice ( gradul I ), mape cu proiecte model pentru toate cadrele didactice;
·    Mapa didactică a educatoarei: proiecte de activitate (model), proiecte tematice (model), proiecte tematice pentru activităţi integrate (model), mijloace de învăţământ elaborate, lucrări personale, inventar de teme anuale, fişe de evaluare iniţială, formativă, sumativă, teste de evaluare elaborate de cadrul didactic, modelele fişelor de evaluare a preşcolarilor  pe nivele de vârstă: nivel I ( 3 – 4 / 5 ani ) şi nivel II ( 5 – 6 / 7 ani ), ş.a.;
·    Registrul de înscriere şi evidenţă a copiilor;
·    Dosarele personale ale copiilor;
·    Portofoliile copiilor;
·    Caracterizarea psihopedagogică a fiecărui copil – Caiet de observaţii curente;
·    Caracterizarea psihosocială şi pedagogică a grupei de preşcolari ( la sfârşitul fiecărui semestru şi la sfârşitul unui an de învăţământ );
·    Fişa psihopedagogică a fiecărui copil, la sfârşit de ciclu preşcolar, (evoluţia şcolară, nivelul de evaluare didactică şi de pregătire al  preşcolarilor în vederea integrării cu succes în ciclul primar).

Articole asemănătoare

Lasă un răspuns

Acest site foloseste cookie-uri. Prin continuarea navigarii pe site sunteti de acord cu modul de utilizare a acestor informatii si cu politica de utilizare a cookie-urilor. Info

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close