Portofoliul comisiei diriginților

1. COMPONENTA ORGANIZATORICĂ

 • Structura anului şcolar
 • Componenţa comisiei
 • Orarul membrilor comisiei
 • Programele şcolare de Consiliere şi orientare
 • Documente, comunicări, note ale I.Ş.J. şi M.E.C.T.S.

2. COMPONENTA MANAGERIALĂ

 • Raportul de activitate pe anul şcolar (semestrul) trecut
 • Analiza SWOT la nivelul comisiei
 • Planul operaţional anual/ semestrial
 • Planificările calendaristice anuale şi semestriale
 • Responsabilităţile membrilor comisiei

3. COMPONENTA OPERAŢIONALĂ

 • Proiecte didactice sau alte materiale didactice
 • Instrumente de monitorizare şi evaluare (grile, fişe de asistenţă/ interasistenţă, chestionare etc)
 • Procesele verbale ale şedinţelor comisiei diriginţilor
 • Proiecte şi programe implementate de membrii comisiei diriginţilor